1.vedtak om oppløsning av kvinnerådet må for å være gyldig fattes av 2 påfølgende ordinære årsmøter. Det er simon sandvoll…